Krav om 211 millioner kroner i ny reindriftsavtale

foto