Vannkraftavtale formelt på plass mellom Hydro og Lyse