Fengselsstraff for fransk eksstatsminister i korrupsjonssak

foto