Fyrst Albert av Monaco har fått påvist koronavirus