Mistanke om 20 muterte virustilfeller i Fredrikstad

foto