Legemiddelverket: Alvorlig med 62 tilfeller i Europa

foto