Tilsynssaker mot helsepersonell som selger hurtigtester

foto