Undervisningsbåt: Kommunen villig til å gå inn med 9,7 mill, men fortsatt er man ikke i mål

foto