Skal forske på tiltak for Reisaelva og villaksen

foto
Hva skal til for å sikre levevilkårene for villaksen? Det skal et forprosjekt nå se på, og Reisa Villakssenter inviterer til informasjonsmøte. Foto: Are Bergset Elvestad