Pfizer: Koronapille beskytter mot alvorlig sykdom – også mot omikron