Fagforening mener Melby bør pålegge lærerprioritering i vaksinekøen