Ingen regioner i Sverige er grønne – Latvia og Tyskland går fra grønn til oransje