Henlegger saken etter politiskytingen på Lavangen i Troms

foto