– Vi har ingen tillit til at våre rettigheter ivaretas. Vi har ingen tillit til Støre og regjeringen, slo Marit Laila Anti fast fra en provisorisk talerstol i Sametinget.

Rundt 150 samer møtte opp i Sametinget torsdag for å gi fortelle statsministeren hva de mener – og gi ham en lekse.

For Fosen-saken har satt sinnene i kok i Finnmark.

– Ord har ingen verdi

– Nå venter vi på en ekte unnskyldning. Nemlig handling. Bare ord har ingen verdi, sa Inga Julia Sara, en av aktivistene,

I forrige uke ga regjeringen reindriftssamene på Fosen en unnskyldning, 507 dager etter at Høyesterett fastslo at byggingen av to vindkraftverk på Fosen strider mot samenes rettigheter.

Nå krever mange, deriblant Amnesty, at menneskerettsbruddet på Fosen opphører – umiddelbart.

– Vi kan ikke tie

– Denne saken gjelder ikke bare Fosen-samene, men oss alle. Gang på gang blir storsamfunnets interesser satt over samenes. Vår rettssikkerhet er truet. Vi kan ikke tie, sa Turid Irene Turunen, som ledet markeringen.

I Porsanger kjemper reindriftssamer mot fire større vindkraftprosjekter.

– Vi har ikke flere beiteområder å avgi. Men på grunn av det framstilles vi som «vanskelige» og «grådige». Dette er urettferdig. Hva skjer med den samiske kulturen om hjørnesteinsnæringen som reindrifta er, forsvinner, spurte Marit Laila Anti.