Arbeidsulykke på Kvænangsfjellet: – Potensielt alvorlig. Skal ha vært store krefter i sving