Gjennomslag i skredsikringstunnelen: – En viktig milepæl