Statsråd Borch kritiserer prisøkning hos matkjedene

foto