Mobildekningen var borte i deler av Kvænangen

foto