Pensjonert kommuneoverlege tjente best i Kvænangen