Samiske reineiere fikk kortere straff for promille- og råkjøring