Vedum møter i Stortinget for å forklare seg om lønnsstøtteordningen

foto