Fylkesrådet trekker saken om undervisningsbåt: – Det viktigste er en langsiktig løsning for elevene på Skjervøy

foto