Høyesterett avviser DNB-anke om gruppesøksmål

foto