- Statens vegvesen jobber etter en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Viktige bidrag til denne jobben skjer også utenfor vegene. Det er ofte der trafikanten havner hvis ulykken er ute. Da trenger vi hjelp, ikke minst fra bonden, for å gjøre vegkantene mindre farlige, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen.

Bøndene kan spesielt bidra på to områder; gjerder og rundballer. Gjerdet bør plasseres minst tre meter fra veikanten, imens rundballene også bør stå i god avstand fra trafikkert vei.

- Denne avstanden gjør det sikrere å være myk trafikant langs vegen. I tillegg får vi da klipt kantene, ryddet skog og inspisert stikkrennene på en god måte, sier Thorsteinsen.

Hun minner samtidig om at det ikke er tillatt å bruke piggtråd på gjerder langs offentlig veg.

- Rundballer nær vegen kan være trafikkfarlig på flere måter. Den ene er hvis bilen havner på utsiden av vegen. Like viktig er det at elg og annet vilt ofte beiter på rundballer, og det øker sjansen for at elgen kommer ut på vegen, sier Thorsteinsen.

Rigmor Thorsteinsen avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Foto: Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen