Tyskerne til urnene – valgresultatet ansees som gitt

foto