Ap åpner for å støtte krisetiltak for oljenæringen

foto