Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale