Kulturscene hevder å ha blitt oppfordret til koronastøttejuks