Kraftig straffeskjerpelse etter drapet på musikeren Paul Simmons