Klubbledere i Fellesforbundet ut mot Aps partisekretær

foto