Sykehus frykter at akutt syke venter for lenge med å ta kontakt