Vindkraftselskaper ber om å få inn utenlandsk personell