Kommuneoverlege oppfordrer studenter til å bli værende der de er