Disse elevene er blant 10 av 500 lag som er nominert til skandinavisk finale

foto