Hvert femte kjøretøy fikk kjøreforbud i kontroll ved svenskegrensen

foto