Ekspertgruppe skal vurdere om elever kan vende tilbake til skolen