Seks nye smittetilfeller i Hitra – samtlige knyttes til kommunens største arbeidsplass