Stortingets administrasjon har anmeldt Liadal

foto