Nå kan de beregne hvor mye laks som dør av lus

foto