Rettssaken om minnested ved Utøya starter opp igjen

foto