Ordføreren i Gjerdrum lettet og takknemlig etter nye funn

foto