Kollektivselskapene ber om kompensasjon for tapte inntekter