Det meste som utrykningspolitiet har hatt fokus på i første halvår av 2017, har økt sammenlignet med samme periode i 2016. UP mener at noe av økningen skyldes omorganiseringa høsten 2016 som førte til at de fikk tildelt fire nye patruljer.

Omtrent 80 prosent av de forenklede foreleggene skyldes fartsovertredelser, og det meste av det resterende skyldes håndholdt mobil. 913 personer fikk gebyr for manglende bilbelte.

Fornøyd

Utrykningspolitiet er veldig fornøyd med at de har klart å avsløre langt flere ruspåvirkede sjåfører enn tidligere år.

– Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse har vi pågrepet 208 personer, og stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet, distriktsleder i UP Geir Marthisen i en pressemelding.

Positive tilbakemeldinger

Flere sjåfører har gitt tilbakemeldinger til Utrykningspolitiet om at trafikantenes adferd og fartsnivå er blitt bedre.

– Til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag, har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene, skriver distriktslederen.

Dette er tallene:

ÅrPågrepneForenklede foreleggGebyrer
20161755993840
20172087357913
Førerkortbeslag
FartRusAnnet(adferd)Totaltbeslag
33262 (127*)29423
35098 (205*)25473