Direktoratet lover fortsatt medisin til prostatapasienter