Kommuneoverlegen: – Nå har vi fått ganske god oversikt