Legemiddelverket har fått 23.650 meldinger om mistenkte bivirkninger av koronavaksinen