UiT-professor: Slik vil global oppvarming påvirke Nord-Norge