104 nye smittede registrert i Trondheim – nå starter massetesting av 35.000 studenter