Regjeringen hasteinnkaller til pressemøte om Afghanistan