Videre drift av teststasjonene på grenseoverganger inntil videre